Vestiging Amsterdam

Vestiging Den Haag

Volg ons

Website bezoek

Als bezoeker van onze website (www.denuylrealestate.com) kunt u gerust “rondkijken” zonder dat er privacygevoelige informatie van u wordt verzameld. Onze website maakt wel gebruik van cookies voor Google Analytics en een betere gebruikerservaring, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analyses over het algemene websitegedrag zijn anoniem. Alleen wanneer u zelf actief contact opneemt, verwerken wij de persoonsgegevens die u op dat moment zelf invult.

Verwerking persoonsgegevens

Als u besluit om met Den Uyl Real Estate samen te werken, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig om u voldoende van dienst te kunnen zijn. Het gaat hier o.a. om uw naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, en een kopie van uw paspoort. Wij gaan zorgvuldig om met al deze informatie die ter beschikking wordt gesteld. En vanzelfsprekend volgen wij daarbij de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) in overeenstemming met deze privacy policy.

Gegevens object

Om aan uw opdracht te voldoen, hebben wij nog meer gegevens nodig zoals: reden van opdracht tot dienstverlening, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de prijs, bouwjaar, oppervlaktes en indeling, kadastralegegevens, WOZ-waarde, beeldmateriaal van het object en alle overige informatie die u aan ons versterkt.

Gebruik van uw gegevens

Den Uyl Real Estate gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van haar diensten zoals;

  • het opstellen van documenten om die wij nodig hebben om aan uw opdracht te voldoen; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport;
  • adviesdoeleinden waar u ons opdracht toe heeft gegeven;
  • uitvoering van overige dienstverlening waar u ons opdracht toe heeft gegeven;

Beveiliging en bewaartermijn

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Den Uyl Real Estate zorgt er daarom voor dat uw gegevens te allen tijden adequaat worden behandeld en beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij bewaren uw gegevens voor zover noodzakelijk om aan onze opdrachten te voldoen en voor het oplossen van mogelijke geschillen, uiteraard in naleving van wettelijke verplichtingen.

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden zoals een notaris of verhuurder indien dit conform uw opdracht is. Zonder uw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming zullen wij echter nimmer uw persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Inzage persoonsgegevens

Uiteraard heeft u altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Mochten deze gegevens inmiddels gewijzigd of onjuist zijn dan zullen wij deze direct corrigeren als u daar opdracht toe geeft.

Heeft u vragen of wilt u inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren? Wilt gegevens corrigeren of laten wissen? Wij staan u graag te woord.

Doe dan een verzoek via info@denuylrealestate.com. 

Wijzigen van deze privacy-verklaring
Den Uyl Real Estate houdt zich het recht voor deze privacy-verklaring aan te passen. Aanpassingen publiceren we op deze pagina; we adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig in te zien. 

Foto's